جمعه 27 فروردين 1400
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان [ تبریز - جمهوری اسلامی ایران]
جاده تبریز-مراغه - دانشکده فنی و مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
شماره تلفن دفتر :
04124327522-داخلی2467
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
Private
صندوق پستی:
5375171379
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand