جمعه 27 فروردين 1400
 کارشناسی ( تاریخ: 1377/7/1 - 1382/6/31 ) 
 رشته تحصیلی:   مهندسی هوافضا ، ( هوافضا )  
 دانشگاه:   دانشگاه صنعتی شریف 
 عنوان پایان نامه:   مطالعه پاشش سوخت به محفظه احتراق در موتورهاي احتراق داخلي 
 استاد راهنما:   دکتر مسعود دربندي 
 تهران -ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1382/7/1 - 1384/6/31 ) 
 رشته تحصیلی:   مهندسی هوافضا ، ( آئرودینامیک )  
 دانشگاه:   دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
 عنوان پایان نامه:   حل عددي جريان لزج (دو بعدي) در سرعت هاي ماوراء صوت با در نظر گرفتن اثرات گاز داغ بر روي شبكه بي سازمان 
 استاد راهنما:   دکتر عليرضا جهانگيريان 
 تهران -ایران 
فایلی آپلود نشده است

 دکتری ( تاریخ: 1384/7/1 - 1389/6/31 ) 
 رشته تحصیلی:   مهندسی هوافضا ، ( آئرودینامیک )  
 دانشگاه:   دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
 عنوان پایان نامه:   ترکيب روش بدون شبکه و شبکه کارتزين براي حل عددي جريان تراکم پذير غيردائم 
 استاد راهنما:   دکتر عليرضا جهانگيريان 
 تهران -ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand