جمعه 27 فروردين 1400
 مکانیک سیالات 1 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-دانشگاه آزاد اسلامی(واحد تبریز) 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک 
 مکانیک سیالات 2 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تبریز 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک 
 ترمودینامیک 1 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تبریز 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک 
 توربین گاز و موتور جت 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تبریز 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک 
فایلی آپلود نشده است
 دینامیک گازها 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تبریز 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک 
 برنامه نویسی کامپیوتر (زبان فرترن) 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک 
 محاسبات عددی 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک 
 مقدمه ای بر دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک 
 ترمودینامیک 2 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-دانشگاه آزاد اسلامی تبریز 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک 
 محاسبات عددی پیشرفته 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک 


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand