جمعه 27 فروردين 1400
عضو هیئت علمی گروه فیتوشیمی [ تبریز - ایران]
کیلومتر 34 جاده تبریز-آذرشهر، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
شماره تلفن دفتر :
+98 412 4327500-2075
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
-
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand