سه شنبه 19 تير 1386

حسین هاشم پور (درجه علمی : استادیار)
دانشکده: علوم پایه
گروه: گروه فیتو شیمی
دانشگاه: شهید مدنی آذربايجان
حسین هاشم پور
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand