پنجشنبه 09 بهمن 1399
دکتر عزیز هدایتی خوشمهر [ تبریز - جمهوری اسلامی ایران]
کیلومتر 35 جاده تبریز - مراغه دانشگاهه شهید مدنی آذربایجان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
شماره تلفن دفتر :
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
+989147812232
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand