جمعه 27 فروردين 1400
دکتر سید احمد حسینی [ تبریز - ایران]
تبریز- کیلومتر 35 جاده مراغه- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
شماره تلفن دفتر :
0412-4327501
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
-
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand