جمعه 27 فروردين 1400
 مقايسه آموزه جوهر در دو كتاب مقولات و متافيزيك ارسطو 
  نویسندگان مقاله:   سید احمد حسینی، رضا اکبریان 
 ارائه شده به :    (1388/2/26) 
 عنوان ژورنال:   معرفت فلسفي 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 ذات گرایی ارسطویی-سینوی و ذات گرایی معاصر 
  نویسندگان مقاله:   سید احمد حسینی، محمد سعیدی مهر،  
 ارائه شده به :    (1389/4/26) 
 عنوان ژورنال:   حکمت سینوی 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 حل پارادوکس علم به جوهر در کتاب تعلیقات ابن سینا 
  نویسندگان مقاله:   رضا اکبریان، سید احمد حسینی 
 ارائه شده به :    (1389/12/26) 
 عنوان ژورنال:   فلسفه و کلام (مقالات و بررسی ها) 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 مقایسه دیدگاه ارسطو و ابن سینا در خصوص معنای وجود 
  نویسندگان مقاله:   رضا اکبریان، سید احمد حسینی 
 ارائه شده به :    (1389/12/26) 
 عنوان ژورنال:   حکمت سینوی 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand