سه شنبه 19 تير 1386

جابر جهان‌بين سردرودي (درجه علمی : استادیار)
دانشکده: علوم پایه
گروه: شیمی فیزیک
دانشگاه: شهید مدنی آذربايجان
جابر جهان‌بين سردرودي
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand