سه شنبه 19 تير 1386

محمد جهانشاهی (درجه علمی : استاد)
دانشکده: علوم پایه
گروه: ریاضی محض
دانشگاه: شهید مدنی آذربايجان
محمد  جهانشاهی
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand