پنجشنبه 01 فروردين 1398

o    خودي زاده محمد، اكبري محمد كاظم، " مدلي براي مديريت دانش ضمني بکمک سيستم هاي اطلاعاتي يکپارچه سازماني" دومين  کنفرانس بين اللملي مديريت سرمايه هاي فکري دانشگاه تحصيلات تکميلي زنجان ، ايران ، مهر 1389

o    فرجي حميده، خودي زاده محمد، "ارائه مدلي براي ارزيابي ميزان آمادگي سازمانها در پذيرش سيستم هاي اطلاعاتي" اولين کنفرانس دانشجويي فناوري اطلاعات، دانشگاه کردستان، ايران – تير ماه 1389

o       خودي زاده محمد، اكبري محمد كاظم، "تشخيص ناهنجاريهاي اطلاعاتي با استفاده از يك الگوريتمِ خوشه‌بندي موازي" دومين كنفرانس داده كاوي ايران، دانشگاه صنعتي امير کبير،  تهران ، ايران-  آبان 1387

o       عضو هيئت داوران اولين همايش دانشجويي فناوري اطلاعات كردستان، ايران تير 1389

o       راه اندازي آزمايشگاه شبكه هاي كامپيوتري دانشگاه تربيت معلم آذربايجان مهرماه 87

o       راه اندازي آزمايشگاه پايگاه داده ها  دانشگاه تربيت معلم آذربايجان مهرماه 88

o       طراحي و پياده سازي  سيستم نرم افزاري تحت وب براي مديريت ارسال، داوري و نشر مجلات علمي و پژوهشي مهرماه 89

o       طراحي و پياده سازي  سيستم نرم افزاري تحت وب براي مديريت سوابق علمي اساتيد مهرماه 90

o    تدوين آزمايشگاه سيستم عامل براي مقطع كارشناسي در دانشگاه صنعتي اصفهان و ارائه نتايج بدست آمده در سومين همايش دانشجويي انجمن كامپيوتر ايران  دانشگاه علم و صنعت ايران اسفند 1377

o       نگارش كتابي با عنوان "مباحثي نو در مديريت اطلاعات" ( در دست تهيه )

کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand