پنجشنبه 01 فروردين 1398
 تجارت الکترونیکی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی فناوری اطلاعات 
فایلی آپلود نشده است
 شبکه های کامپیوتری 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی فناوری اطلاعات 
فایلی آپلود نشده است
 مهندسی فناوری اطلاعات 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی فناوری اطلاعات 
فایلی آپلود نشده است
 پایگاه داده ها 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی فناوری اطلاعات 
فایلی آپلود نشده است
 پایگاه داده پیشرفته 
 دانشگاه:   دانشگاه صنعتی اصفهان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی کامپیوتر 
فایلی آپلود نشده است
 مدیریت استراتژیک در فناوری اطلاعات 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی فناوری اطلاعات 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand