جمعه 27 فروردين 1400
دانشگاه شهید مدنی [ تبریز - ايران]
دانشکده کشاورزی- گروه گیاهپزشکی
شماره تلفن دفتر :
04124327500-2106
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
Private
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand