جمعه 27 فروردين 1400
 کارشناسی ( تاریخ: 1378/7/1 - 1382/5/16 ) 
 رشته تحصیلی:   مهندسی کشاورزی ، ( آب )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبريز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تبريز -ايران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1382/7/1 - 1384/10/13 ) 
 رشته تحصیلی:   مهندسی کشاورزی ، ( مهندسی منابع آب )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:   پيش بيني آبدهي رودخانه در مقياس زماني و مكاني با استفاده از مدل تفكيك كننده، مطالعه موردي حوضه آبريز درياچه اروميه. 
 استاد راهنما:   دکتر مجيد خلقي و دکتر سعيد موسوی ندوشنی  
 کرج -ايران 
فایلی آپلود نشده است

 دکتری ( تاریخ: 1385/7/1 - 1390/4/1 ) 
 رشته تحصیلی:   مهندسی کشاورزی ، ( مهندسی منابع آب )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:   بررسی و اصلاح مدل هيدرولوژيکی سطح زمين به منظور پيش بينی آبدهی رودخانه، در مقياس زمانی کوتاه مدت 
 استاد راهنما:   دکتر مجيد خلقی 
 کرج -ايران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand