جمعه 27 فروردين 1400
 مديريت منابع آب  
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی آب 
فایلی آپلود نشده است
 برنامه نويسی کامپيوتر 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی آب 
فایلی آپلود نشده است
 آبياری عمومی 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 ریاضیات عمومی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 کارتوگرافی گياهی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 هوا واقلیم شناسی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand