يكشنبه 06 بهمن 1398
لیلا خلیلی [ - ]
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- گروه علوم اطلاعات و دانش شناسی
شماره تلفن دفتر :
0412-4327500- داخلی 2231
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
-
صندوق پستی:
0412- 4327534
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand