يكشنبه 17 دي 1385
 سازماندهی 1 / سازماندهی 3 
 دانشگاه:   دانشگاه پیام نور ارومیه 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علوم کتابداری و اطلاع رسانی 
فایلی آپلود نشده است
 مجموعه سازی 2/ اصول مرجع/ خدمات عمومی 
 دانشگاه:   دانشگاه پیام نور ارومیه 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علوم کتابداری و اطلاع رسانی 
فایلی آپلود نشده است
 کارورزی 3/ کارورزی 4 
 دانشگاه:   دانشگاه پیام نور ارومیه 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علوم کتابداری و اطلاع رسانی 
فایلی آپلود نشده است
 کتابخانه و کتابداری 
 دانشگاه:   دانشگاه پیام نور ارومیه 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علوم کتابداری و اطلاع رسانی 
فایلی آپلود نشده است
 آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری 
 دانشگاه:   دانشگاه ارومیه/مرکز نیمه حضوری دانشگاه ارومیه/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علوم تربیتی 
فایلی آپلود نشده است
 تحقیق مقدماتی در کتابداری 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علوم اطلاعات و دانش شناسی 
فایلی آپلود نشده است
 آشنایی با مطبوعات و رسانه ها 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علوم اطلاعات و دانش شناسی 
فایلی آپلود نشده است
 آشنایی با اطلاعات و ارتباطات 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علوم اطلاعات و دانش شناسی 
فایلی آپلود نشده است
 آشنایی با علم سنجی 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علوم اطلاعات و دانش شناسی 
فایلی آپلود نشده است
 سازمان دهی 3 (رده بندی کنگره) 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علوم اطلاعات و دانش شناسی 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand