جمعه 27 فروردين 1400
 QUALITY IMPROVEMENT IN VIRTUAL HIGHER EDUCATION: A GROUNDED THEORY APPROACH 
  نویسندگان مقاله:   Rouhollah MAHDIUON, Davoud MASOUMI, Maghsoud FARASATKHAH 
 ارائه شده به :    (2017/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Turkish Online Journal of Distance Education 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand