سه شنبه 30 دي 1399
 دکتری ( تاریخ: 1388/0/0 - 1392/0/0 ) 
 رشته تحصیلی:   ریاضی محض ، ( هندسه )  
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 عنوان پایان نامه:   هندسه ابر رویه های فضا فرم ساساکی 
 استاد راهنما:   دکتر اسماعیل عابدی - دکتر قربانعلی حقیقت دوست 
 تبریز -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1383/0/0 - 1386/0/0 ) 
 رشته تحصیلی:   ریاضی محض ، ( هندسه )  
 دانشگاه:   دانشگاه تربیت مدرس 
 عنوان پایان نامه:   مطالعه رویه های هم پارامتر در شبه کره لورنتزی 3-بعدی 
 استاد راهنما:   دکتر سید محمد باقر کاشانی 
 تهران -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ( تاریخ: 1378/0/0 - 1383/0/0 ) 
 رشته تحصیلی:   ریاضی محض ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تبریز -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand