سه شنبه 30 دي 1399
 D−Recurrent Hopf Hypersurfaces of Sasakian Space Form 
  نویسندگان مقاله:   E.Abedi, M.Ilmakchi, Z.Nazari 
 ارائه شده به :    Azerbaijan Journal of Mathematics (2012/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Azerbaijan Journal of Mathematics 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 2 شماره ژورنال 2 ، صفحات 56-62
فایلی آپلود نشده است
  
 Contact 3-structure QR-warped product submanifold in Sasakian space form 
  نویسندگان مقاله:   Esmaiel Abedi, G. Haghighatdoost, M. Ilmakchi and Z. Nazari 
 ارائه شده به :    Turkish Journal of Mathematics (2013/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Turkish Journal of Mathematics 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 37 شماره ژورنال ، صفحات 340 – 347
فایلی آپلود نشده است
  
 HYPERSURFACES OF A SASAKIAN SPACE FORM WITH RECURRENT SHAPE OPERATOR 
  نویسندگان مقاله:   E. ABEDI AND M. ILMAKCHI 
 ارائه شده به :    Bulletin of the Iranian Mathematical Society (2015/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Bulletin of the Iranian Mathematical Society 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 41 شماره ژورنال 5 ، صفحات 1287-1297
فایلی آپلود نشده است
  
 Hopf hypersurfaces in complex projective space and Sasakian space form 
  نویسندگان مقاله:   E. Abedi, M. Ilmakchi 
 ارائه شده به :    TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics (2016/0/0) 
 عنوان ژورنال:   TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 7 شماره ژورنال 1 ، صفحات 34-45
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand