جمعه 27 فروردين 1400
استادیار روانشناسی تربیتی [ - ]
تبریز-35 کیلومتری جاده مراغه-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
شماره تلفن دفتر :
شماره نمابر (فاکس) :
9804124327534
شماره تلفن همراه:
Private
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:
استادیار روانشناسی تربیتی [ - ]
تبریز-35 کیلومتری جاده مراغه-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
شماره تلفن دفتر :
شماره نمابر (فاکس) :
9804124327534
شماره تلفن همراه:
Private
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand