سه شنبه 21 آبان 1398
 دکتری ( تاریخ: 1386/7/7 - 1389/10/22 ) 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عربی ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:   بررسی جایگاه ادبی ابوتمام در ایران و تأثیر فرهنگ ایرانی بر شعر او 
 استاد راهنما:   سرکار خانم دکتر عزت ملاابراهیمی 
 تهران -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1375/7/1 - 1378/2/25 ) 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عربی ، ( )  
 دانشگاه:   فردوسی مشهد 
 عنوان پایان نامه:   اسلوب استثنای متصل و منقطع به الاّ در قرآن 
 استاد راهنما:   جناب آقای دکتر محمد فاضلی 
 مشهد -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ( تاریخ: 1370/7/1 - 1374/4/31 ) 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عربی ، ( )  
 دانشگاه:   فردوسی مشهد 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 مشهد -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand