شنبه 26 آبان 1397

رقیه محمدزاده (درجه علمی : استادیار)
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی مواد
دانشگاه: شهید مدنی آذربايجان
رقیه محمدزاده
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand