شنبه 28 دي 1398

بشیر مجاوري (درجه علمی : دانشیار)
دانشکده: علوم پایه
گروه: فیزیک نظری
دانشگاه: شهید مدنی آذربايجان
بشیر مجاوري
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand