جمعه 27 فروردين 1400
علي مرادمند [ تبريز - ايران]
كيلومتر 35 جاده تبريز - مراغه دانشگاه تربيت معلم آذربايجان- دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي - گروه كتابداري و اطلاع رساني
شماره تلفن دفتر :
098 4124327500 04131452401
شماره نمابر (فاکس) :
0984124327534
شماره تلفن همراه:
-
صندوق پستی:
53714-161
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand