دوشنبه 18 دي 1385
 ديپلم ( تاریخ: 1369/7/1 - 1374/3/31 ) 
 رشته تحصیلی:   بهداشت محيط ، ( بهداشت محيط )  
 دانشگاه:   هنرستان حرفه اي هفده شهريور 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 اردبيل -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 كارشناسي ( تاریخ: 1377/7/1 - 1380/11/11 ) 
 رشته تحصیلی:   كتابداري و اطلاع رساني ، ( علوم انساني )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبريز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تبريز -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 كارشناسي ارشد ( تاریخ: 1381/7/1 - 1384/3/23 ) 
 رشته تحصیلی:   كتابداري و اطلاع رساني ، ( علوم اطلاع رساني )  
 دانشگاه:   دانشگاه شهيد چمران اهواز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 اهواز -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand