جمعه 27 فروردين 1400
 سازماندهي 2 : رده بندي دهدهي ديويي 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علم اطلاعات و دانش شناسی 
فایلی آپلود نشده است
 متون تخصصي انگليسي 1 و 2 و 3 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علم اطلاعات و دانش شناسی 
فایلی آپلود نشده است
 آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علم اطلاعات و دانش شناسی  
فایلی آپلود نشده است
 كاربرد اينترنت در كتابداري و اطلاع رساني 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علم اطلاعات و دانش شناسی 
فایلی آپلود نشده است
 فراهم آوري و گسترش مجموعه 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علم اطلاعات و دانش شناسی 
فایلی آپلود نشده است
 دروس كارآموزي 1 و 2 و 3 و 4 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علم اطلاعات و دانش شناسی 
فایلی آپلود نشده است
 اصول كار مرجع 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علم اطلاعات و دانش شناسی 
فایلی آپلود نشده است
 مرجع شناسي عمومي فارسي - عربي 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علم اطلاعات و دانش شناسی 
فایلی آپلود نشده است
 مرجع شناسي عمومي لاتين 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علم اطلاعات و دانش شناسی 
فایلی آپلود نشده است
 مباني ارتباطات جمعي  
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علم اطلاعات و دانش شناسی 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand