جمعه 27 فروردين 1400

حسین نقدی (درجه علمی : مربی)
دانشکده: الهیات و معارف اسلامی
گروه: معارف اسلامی
دانشگاه: شهید مدنی آذربايجان
حسین نقدی
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand