جمعه 27 فروردين 1400
 انقلاب اسلامی 
 دانشگاه:    دانشگاه تبریز 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   عمومی 
فایلی آپلود نشده است
 انقلاب اسلامی 
 دانشگاه:   دانشگاه صنعتی سهند 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   عمومی 
فایلی آپلود نشده است
 انقلاب اسلامی 
 دانشگاه:    دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    پیرا پزشکی و پرستاری 
فایلی آپلود نشده است
 انقلاب اسلامی 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   عمومی  
فایلی آپلود نشده است
 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   عمومی 
فایلی آپلود نشده است
 تفسی موضوعی قرآن 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   عمومی 
فایلی آپلود نشده است
 آشنایی با مباحث مهدویت 
 دانشگاه:    آموزش و پرورش 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   دبیران آموزش و پرورش 
فایلی آپلود نشده است
 اندشه اسلامی 2 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   عمومی 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand