جمعه 27 فروردين 1400
 دکتری ( تاریخ: 1390/7/1 - 1396/9/21 ) 
 رشته تحصیلی:   مشاوره و راهنمایی ، ( خانواده )  
 دانشگاه:   خوارزمی تهران 
 عنوان پایان نامه:   تعیین ابعاد و ارائه یک مدل برای پیوند عاطفی زوج‌ها 
 استاد راهنما:   دکتر علیرضا مرادی - دکتر ولی الله فرزاد 
 تهران -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1394/7/1 - 1396/12/4 ) 
 رشته تحصیلی:   مشاوره و راهنمایی ، ( مشاوره سلامت روانی )  
 دانشگاه:   علوم و تحقیقات تهران 
 عنوان پایان نامه:   اثربخشی معنادرمانی گروهی بر عزّت نفس دانشجویان دختر خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
 استاد راهنما:   دکتر کیانوش زهراکار 
 تهران -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ( تاریخ: 1370/11/15 - 1375/3/13 ) 
 رشته تحصیلی:   پرستاری ، ( - )  
 دانشگاه:   علوم پزشکی تبریز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تبریز -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand