يكشنبه 29 ارديبهشت 1398
 ماشین بینایی 
 دانشگاه:   آزاد 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مکاترونیک 
فایلی آپلود نشده است
 ماشین بینایی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   مهندسی فن آوری اطلاعات 
فایلی آپلود نشده است
 شبکه های عصبی 
 دانشگاه:   آزاد 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مکاترونیک 
فایلی آپلود نشده است
 شبکه های عصبی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی فن آوری اطلاعات 
فایلی آپلود نشده است
 هوش مصنوعی 
 دانشگاه:   آزاد 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مکاترونیک 
فایلی آپلود نشده است
 هوش مصنوعی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی فن آوری اطلاعات 
فایلی آپلود نشده است
 زبان تخصصی  
 دانشگاه:   آزاد 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی نرم افزار- فن آوری اطلاعات 
فایلی آپلود نشده است
 برنامه نویسی مقدماتی و پیشرفته 
 دانشگاه:   آزاد 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی کامپیوتر - فن آوری اطلاعات 
فایلی آپلود نشده است
 ساختمان داده‌ها 
 دانشگاه:   آزاد 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی کامپیوتر - فن آوری اطلاعات 
فایلی آپلود نشده است
 سیستم‌های خبره 
 دانشگاه:   آزاد 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی کامپیوتر - فن آوری اطلاعات 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand