جمعه 27 فروردين 1400
 دکتری ( تاریخ: 1388/7/1 - هم اکنون ) 
 رشته تحصیلی:   آمار ریاضی ، ( احتمال )  
 دانشگاه:   دانشگاه شیراز 
 عنوان پایان نامه:   روش جدید شبیه سازی فرآیند تصادفی 
 استاد راهنما:   پروفسور سلطانی و دکتر خورشیدیان 
 شیراز -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کاارشناسی ارشد ( تاریخ: 1376/7/1 - 1379/3/31 ) 
 رشته تحصیلی:   آمار ریاضی ، ( محض )  
 دانشگاه:   دانشگاه شیراز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:   پروفسور بهبودیان و پروفسور سلطانی 
 شیراز -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ( تاریخ: 1372/7/1 - 1376/4/14 ) 
 رشته تحصیلی:   آمار ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه شیراز 
 عنوان پایان نامه:   کار عملی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی 
 استاد راهنما:   پروفسور بهبودیان 
 شیراز -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 دیپلم ریاضی فیزیک ( تاریخ: 1368/7/1 - 1372/3/14 ) 
 رشته تحصیلی:   ریاضی فیزیک ، ( )  
 دانشگاه:    زینب کبری اسکو 
 عنوان پایان نامه:   رتبه اول شهرستان اسکو 
 استاد راهنما:    
 اسکو -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand