جمعه 27 فروردين 1400
 analytic approach to solve specific linear and nonlinear difference equation 
  نویسندگان مقاله:   لیلی حسنی اسکویی و نیهان الیوف 
 ارائه شده به :    (1387/4/24) 
 عنوان ژورنال:   international mathematical forum 
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال 3 شماره ژورنال ، صفحات 33-36
فایلی آپلود نشده است
  
  
  نویسندگان مقاله:   لیلی حسنی اسکویی 
 ارائه شده به :    (1386/4/24) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand