شنبه 28 فروردين 1400
  • کارشناسی مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی در دانشگاه تبریز ورودی 1372 و فراغت 1375
  • کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی در دانشگاه تربیت مدرس تهران ورودی 1378 و فراغت 1380 -
  • شروع دکتری از دی ماه 1382 (ژانویه 2004) در رشته بیولوژی سلولی و مولکولی در دانشگاه لویی پاستور استراسبورگ فرانسه و اتمام دکتری در شهریور 1386 (سپتامبر 2007) -
  • شروع به کار به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از شهریور 1386 ادامه دارد
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand