جمعه 27 فروردين 1400
  • بیماری شناسی گیاهی
  • ویروس ها و پروکاریوتهای بیماریزای گیاهی
  • ژنتیک مولکولی
  • مهندسی ژنتیک
  • بیوانفورماتیک
  • هورمنهای گیاهی و تمایز بافت
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand