جمعه 27 فروردين 1400
موسی پیری [ تبریز - جمهوری اسلامی ایران]
تبریز-کلیومتر35جاده مراغه-تبریز دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان
شماره تلفن دفتر :
0412-4327534
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
Private
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand