جمعه 27 فروردين 1400
 کاردانی ( تاریخ: 1363/7/1 - 1391/3/30 ) 
 رشته تحصیلی:   علوم تربیتی ، ( آموزش ابتدایی )  
 دانشگاه:   مرکزتربیت معلم شهید رجایی ارومیه 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 ارومیه -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ( تاریخ: 1368/7/1 - 1371/11/9 ) 
 رشته تحصیلی:   علوم تربیتی ، ( مدیریت و برنامه ریزی آموزشی )  
 دانشگاه:   دانشگاه اصفهان 
 عنوان پایان نامه:   بررسی عوامل موثردرتصمیم گیری مدیران مدارس 
 استاد راهنما:   دکتر سلیمی 
 اصفهان -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1372/7/1 - 1375/3/22 ) 
 رشته تحصیلی:   برنامه ریزی درسی ، ( برنامه ریزی درسی )  
 دانشگاه:   دانشگاه تربیت معلم تهران 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:   دکتر عزت ا... نادری 
 تهران -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 دکتری ( تاریخ: 1383/7/1 - 1388/3/31 ) 
 رشته تحصیلی:   برنامه ریزی درسی ، ( برنامه ریزی درسی )  
 دانشگاه:   دانشگاه تربیت معلم تهران 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:   دکتر محمد عطاران 
 تهران -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand