جمعه 27 فروردين 1400
 سوگيري تعبير در اختلال هراس اجتماعي  
  نویسندگان مقاله:   رضا عبدی، دکتر بهروز بیرشک، دکتر مجید محمود علیلو و دکتر علی اصغرنژاد فرید 
 ارائه شده به :    (1385/6/17) 
 عنوان ژورنال:   مجله علمي- پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 1 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 سطح حساسیت سیستم گرایش رفتاری و سیستم بازداری رفتاری در سو مصرف مواد 
  نویسندگان مقاله:   رضا عبدی، دکتر عباس بخشی پور رودسری و دکتر مجید محمود علیلو 
 ارائه شده به :    (1390/6/17) 
 عنوان ژورنال:   مجله علمی پژوهشی روانپزشكي و روانشناسي باليني 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 3 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 کارایی درمان فراتشخیصی یکپارچه در کاهش شدت نشانه های افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر دارای اختلال هیجانی همایند 
  نویسندگان مقاله:   رضا عبدی، دکتر عباس بخشی پور، دکتر مجید محمود علیلو و دکتر علی رضا فرنام 
 ارائه شده به :    (1392/6/17) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دانشگاه تبریز. 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 بررسي تاثير آموزش فنون مبتني بر ذهن آگاهي در كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان 
  نویسندگان مقاله:   رضا عبدی و دکتر منصور بیرامی 
 ارائه شده به :    (1388/6/17) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه علمی پژوهشی علوم تربيتي 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 2 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 ارزیابی کارایی درمان فراتشخیصی یکپارچه در کاهش شدت نشانه های افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر 
  نویسندگان مقاله:   رضا عبدی، دکتر عباس بخشی پور رودسری، دکتر مجید محمود علیلو و دکتر علیرضا فرنام 
 ارائه شده به :    زیر چاپ (1392/6/17) 
 عنوان ژورنال:   پژوهش در علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 بررسی نقش عوامل فراتشخیصی در پیش بینی و سبب شناسی اختلالات هیجانی 
  نویسندگان مقاله:   رضا عبدی 
 ارائه شده به :    مرحله داوری (1392/6/17) 
 عنوان ژورنال:   روانشناسی بالینی 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand