جمعه 27 فروردين 1400
دکتر رامین حبیبی [ تبریز - ایران]
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی - گروه علوم تربیتی
شماره تلفن دفتر :
+98412-4327500- داخلی 2405
شماره نمابر (فاکس) :
+984124327534
شماره تلفن همراه:
Private
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand