جمعه 27 فروردين 1400
 دکتری تخصصی ( تاریخ: 1387/7/1 - 1391/3/6 ) 
 رشته تحصیلی:   روان شناسی تربیتی ، ( روان شناسی تربیتی )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تبریز -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1376/7/4 - 1378/12/11 ) 
 رشته تحصیلی:   روان شناسی ، ( روان شناسی تربیتی )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:   نقش حرمت خود در رفتار کمک خواهی و فعالیت های مرتبط با پیشرفت تحصیلی نوجوانان  
 استاد راهنما:   دکتر زهره سرمد 
 تهران -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ( تاریخ: 1372/7/1 - 1375/12/11 ) 
 رشته تحصیلی:   روان شناسی ، ( روان شناسی بالینی )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:   بررسی آزمایشی اثر خلق بر اسناد 
 استاد راهنما:   دکتر مجید محمود علیلو 
 تبریز -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 دیپلم ( تاریخ: 1368/7/1 - 1372/3/31 ) 
 رشته تحصیلی:   فرهنگ و ادب ، ( )  
 دانشگاه:   دبیرستان شهید بهشتی 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 کلیبر -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand