جمعه 27 فروردين 1400
 o نقش حرمت خود دررفتار کمک خواهی و فعالیت های مرتبط با پیشرفت تحصیلی نوجوانان شهر تبریز 
  نویسندگان مقاله:   رامین حبیبی کلیبر - دکتر زهره سرمد 
 ارائه شده به :    (1385/6/1) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه علمی – پژوهشي روان شناسی دانشگاه تبریز 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 1 شماره ژورنال 1 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
  اثربخشی آموزش راهبرد کمک خواهی بر حل مسئله ریاضی دانش آموزان 
  نویسندگان مقاله:   دکتر هاشمی - دکتر میرنسب - رامین حبیبی کلیبر - دکتر فتحی اذر - دکتر بیرامی 
 ارائه شده به :    (1391/3/31) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه علمی – پژوهشي پژوهش های نوین روان شناختی دانشگاه تبریز 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 25 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand