جمعه 27 فروردين 1400
 اختلالات یادگیری 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   روان شناسی تربیتی 
فایلی آپلود نشده است
 راهنمایی و مشاوره 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   روان شناسی تربیتی 
فایلی آپلود نشده است
 نظریه های رشد 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   روان شناسی تربیتی 
فایلی آپلود نشده است
 تغییر و اصلاح رفتار 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   روان شناسی تربیتی 
فایلی آپلود نشده است
 روان شناسی تربیتی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   تحقیقات آموزشی 
فایلی آپلود نشده است
 روان شناسی عمومی 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علوم تربیتی 
فایلی آپلود نشده است
 روان شناسی رشد 1 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علوم تربیتی 
فایلی آپلود نشده است
 روشهای آماری در علوم تربیتی 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علوم تربیتی 
فایلی آپلود نشده است
 روان شناسی رشد 2( نوجوانی) 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علوم تربیتی 
فایلی آپلود نشده است
 آمار برای کتابداران 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علم اطلاعات و دانش شناسی 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand