شنبه 28 فروردين 1400
 دیپلم ( تاریخ: 1369/1/1 - 1372/4/5 ) 
 رشته تحصیلی:   علوم تجربی ، ( )  
 دانشگاه:   دبیرستان فاطمیه 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تبریز -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ( تاریخ: 1373/7/2 - 1377/4/2 ) 
 رشته تحصیلی:   کشاورزی ، ( زراعت و اصلاح نباتات )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تبریز -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1379/6/5 - 1382/6/5 ) 
 رشته تحصیلی:   کشاورزی ، ( اصلاح نباتات )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:   بررسی تنوع ژنتیکی 49 لاین مختلف جو لخت 
 استاد راهنما:   دکتر حمدالله کاظمی 
 تبریز -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 دکتری ( تاریخ: 1390/6/5 - هم اکنون ) 
 رشته تحصیلی:   اصلاح نباتات ، ( ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:   ارزیابی و تجزیه پروتئوم ارقام جو تحت تنش سرما 
 استاد راهنما:   دکتر تورچی و دکتر مقدم 
 تبریز -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand