شنبه 28 فروردين 1400
 طره های آزمایشی کشاورزی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   گیاهپزشکی 
فایلی آپلود نشده است
 ژنتیک عمومی 
 دانشگاه:   شهید مدنی اذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زراعت گیاهان دارویی 
فایلی آپلود نشده است
 اصول اصلاح نباتات 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   بیوتکنولوژی 
فایلی آپلود نشده است
 گیاه شناسی 1 
 دانشگاه:   شهید مدنی آاذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   گیاهپزشکی 
فایلی آپلود نشده است
 بیولوژی سلولی و مولکولی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   گیاهپزشکی 
فایلی آپلود نشده است
 عملیات کشاورزی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   گیاهپزشکی 
فایلی آپلود نشده است
 آمار و احتمالات 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کاردانی 
 رشته تحصیلی:   گیاهپزشکی 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand