جمعه 27 فروردين 1400
 عشق افلاطوني و باز تاب آن در مثنوي مولانا 
  نویسندگان مقاله:   عاتكه رسمي 
 ارائه شده به :    (1390/1/1) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه دانشكده ادبيات و علوم انساني تخصصي مولوي پژوهي 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 نظريه تذكر در آثار افلاطون وانعكاس آن در مثنوي مولانا 
  نویسندگان مقاله:   دكتر عاتكه رسمي 
 ارائه شده به :    (1389/1/7) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه دانشكده ادبيات و علوم انساني تخصصي مولوي پژوهي 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال سال چهارم شماره ژورنال 8 ، صفحات 114- 127
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand