سه شنبه 30 دي 1399
 فيزيك پايه 1 
 دانشگاه:   دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   برق - شيمي 
فایلی آپلود نشده است
 فيزيك پايه 2 
 دانشگاه:   شدانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   فيزيك - شيمي 
فایلی آپلود نشده است
 ترموديناميك و مكانيك آماري 
 دانشگاه:   دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   فيزيك 
فایلی آپلود نشده است
 الكترومغناطيس 1 
 دانشگاه:   دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   فيزيك 
فایلی آپلود نشده است
 الكترومغناطيس 2 
 دانشگاه:   دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   فيزيك 
فایلی آپلود نشده است
 رياضي فيزيك 1 
 دانشگاه:   دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   فيزيك 
فایلی آپلود نشده است
 رياضي فيزيك 2 
 دانشگاه:   دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   فيزيك 
فایلی آپلود نشده است
 رياضي فيزيك 3 
 دانشگاه:   دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   فيزيك 
فایلی آپلود نشده است
 مكانيك آماري پيشرفته 1 
 دانشگاه:   دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   فيزيك 
فایلی آپلود نشده است
 الكتروديناميك 1 
 دانشگاه:   دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   فيزيك 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand