شنبه 28 فروردين 1400
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- دانشکده علوم پایه- گروه آموزشی شیمی کاربردی [ تبریز - ایران]
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- دانشکده علوم پایه- طبقه 2- بلوک A
شماره تلفن دفتر :
098-41-31452068
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
-
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان [ - ]
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- دانشکده علوم پایه- طبقه 2- بلوک A
شماره تلفن دفتر :
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
-
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand