سه شنبه 31 فروردين 1400
 پسا دکتری ( تاریخ: 1395/2/1 - 1396/6/19 ) 
 رشته تحصیلی:   صنایع پلیمر ، ( بایومتریال )  
 دانشگاه:   پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 
 عنوان پایان نامه:   ساخت غشاهای صفحه¬ای نامتقارن و متقارن بر پایه استات سلولز به روش وارونگی فاز با هدف فرآیند میکروفیلتراسیون 
 استاد راهنما:   دکتر جلال برزین 
 تهران -ایران 
فایلی آپلود نشده است

 دکتری تخصصی ( تاریخ: 1391/7/1 - 1394/9/7 ) 
 رشته تحصیلی:   شیمی ، ( شیمی کاربردی )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:   سنتز نانوکامپوزیت اکسید گرافن/ دی اکسید تیتانیم و کاربرد آن برای بهبود خواص غشاهای پلیمری مورد استفاده در تصفیه پساب 
 استاد راهنما:   دكتر علیرضا ختائی 
 تبریز -ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1388/7/1 - 1390/10/28 ) 
 رشته تحصیلی:   شیمی ، ( شیمی کاربردی )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:   مطالعه فرآیند تلفیقی اکسایش فتوکاتالیزوری و فتوالکتروفنتون با استفاده از نانوذرات دی اکسید تیتانیم و الکترود گرافیت اصلاح شده با نانو لوله های کربنی در تصفیه آب های آلوده به مواد رنگزا 
 استاد راهنما:   دكتر علیرضا ختائی 
 تبریز -ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ( تاریخ: 1383/11/15 - 1387/6/30 ) 
 رشته تحصیلی:   شیمی ، ( شیمی کاربردی )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تبریز -ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand