سه شنبه 31 فروردين 1400

مهدیه صفرپور (درجه علمی : استادیار)
دانشکده: علوم پایه
گروه: شیمی کاربردی
دانشگاه: شهید مدنی آذربايجان
مهدیه صفرپور
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand