سه شنبه 31 فروردين 1400
 آز-شیمی عمومی 1 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 ایمنی در آزمایشگاه 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   شیمی 
فایلی آپلود نشده است
 شیمی صنعتی 2 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   شیمی کاربردی 
فایلی آپلود نشده است
 آز- تصفیه آب 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   شیمی کاربردی 
فایلی آپلود نشده است
 طراحی آزمایش و افزایش مقیاس فرآیندها 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   شیمی کاربردی 
فایلی آپلود نشده است
 اصول صنایع شیمیایی 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   شیمی محض 
فایلی آپلود نشده است
 شیمی محیط زیست 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   شیمی کاربردی 
فایلی آپلود نشده است
 غشاها و فرآیندهای غشایی 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   شیمی کاربردی 
فایلی آپلود نشده است
 شیمی عمومی 2 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زیست شناسی 
فایلی آپلود نشده است
 شیمی صنایع معدنی 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   شیمی کاربردی 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand